Ons kompas

Vanuit de liefde voor onze provincie slaan we de brug naar een warme toekomst, naar méér Limburg. We staan hierin voor een sterk, open, sociaal, veerkrachtig en internationaal geconnecteerd Limburg, dat welvaart en welzijn creëert op een slimme, innovatieve en duurzame manier en waar iedereen inbegrepen is.

We durven de uitdagingen helder te benoemen, en kiezen dan samen voor een duurzame oplossing. We luisteren oprecht naar andere inzichten én overtuigingen, tonen hierbij empathie en begrip. We rekenen op het engagement van burgers, bedrijven en beleidsmakers, om samen de schouders te zetten onder onze samenleving. Want het is dát engagement dat de motor is van onze levenskwaliteit.