Onze overtuiging

Wij met cd&v Limburg geloven sterk in het Limburgse model van samenwerking. Deze samenwerking werpt telkens opnieuw haar vruchten af. We willen dan ook inzetten op méér samenwerking, op méér Limburg. We koesteren onze provincie en zijn er meer dan fier op.

De belangrijkste opdracht voor ons politici is om samen met burgers, bedrijven en beleidsmakers het antwoord te formuleren op die éne vraag: in welk land willen we morgen wakker worden? Wat telt écht?

Uitgangspunt daarbij is dat het in Limburg goed wonen, leven en werken is, en dat we dit zo willen houden. We hebben respect voor wat écht telt. En net daarom, om ons welzijn en onze welvaart veilig te stellen moeten we nú bezig zijn met onze toekomst.

Cd&v staat daarbij voor een hecht, authentiek en betrokken Limburg. We geloven in de kracht van een sterke, ondernemende gemeenschap waar niemand zich in de steek gelaten voelt.