Onze ploeg

Mark Vos | Plaats 4 | cd&v Limburg | Uw zekerheid voor Limburg |

Mark Vos

Plaats 4 | Federaal
Riemst

Waarom doe ik aan politiek? Naast de lokale noden die ik als burgemeester kan aanpakken op gemeentelijk niveau zijn er nationale thema’s waarvoor ik me wil inzetten door me kandidaat te stellen voor de Federale verkiezingen. De thema’s die ik belangrijk vind:

Eerlijke verdeling tussen platteland en stad: teveel middelen gaan momenteel naar het stedenbeleid, het platteland verdient meer aandacht in Brussel.

Basisvoorzieningen moeten toegankelijk zijn in élke buurt in Vlaanderen. Banken, postkantoren, artsenpraktijken, mutualiteiten, overheidsdiensten,… wij zorgen ervoor dat die in heel Vlaanderen aanwezig blijven, fysiek toegankelijk zijn of minstens een menselijk contactpunt hebben. 

Een veilige buurt voor élke Vlaming: in een deftig land neemt de overheid haar meest fundamentele rol op: zorgen voor de veiligheid van haar burgers. We zetten in op nabijheidspolitie met een sterke wijkwerking en versterken de internationale samenwerking in de grensregio’s. 

Betaalbaar wonen: door eigen woningen minder te belasten via lagere onroerende voorheffing en registratierechten en door het aanbod koopwoningen, huurwoningen en sociale woningen te vergroten.

Mark in 3 woorden: goed gezind, sympathiek, werker

Hobby’s: Politiek, joggen, een lekker hapje eten

Steun jij ook Mark Vos? Meld je nu aan!