Uw zekerheid op een sterk Europa

Uw zekerheid op sociale rechten

Europa is na 1945 een plaats geworden waar door economische samenwerking vrede en veiligheid werd gevonden. In de jaren negentig verenigde Europa zich opnieuw met de Oost-Europese landen. De economische en monetaire eenmaking zorgde voor economische groei en politieke stabiliteit.

In Limburg ondersteunde Europa de Limburgse reconversie met meer dan 900 miljoen euro wat geleid heeft tot meer dan 2000 projecten en in totaal 2,2 miljard euro aan investeringen om Limburg toekomst te geven.

Vandaag staan we voor een nieuwe fase. Europa moet niet alleen een economische ruimte zijn, maar ook een plaats zijn waar mensen zich in een veranderende wereld thuis kunnen voelen.

Alleen een sterker Europa is een verzekering voor onze toekomst. Een toekomst waar we mensen beschermen en zekerheid geven.

Uw zekerheid op veiligheid.

Europa moet de veiligheid van de mensen garanderen door te zorgen voor een eigen Europese defensie. De oorlog in Oekraïne toont aan dat we in een nieuwe wereld leven waarin onze veiligheid voorop hoort te staan. Limburg is de garnizoensprovincie van ons land. De kazernes worden klaargemaakt voor de toekomst: in Kleine Brogel worden honderden miljoenen geïnvesteerd om het nieuwe gevechtsvliegtuig te huisvesten. Ook in de kazernes van de landmacht zal er toekomstgericht geïnvesteerd worden. We willen het aantal militairen terug optrekken wat ook de werkgelegenheid in Limburg zal versterken.

Limburg heeft ook een defensieindustrie. FN Herstal zal in Zutendaal de komende jaren zijn munitieproductie opvoeren. Ook hier zal de tewerkstelling groepen.  Maar we moeten ook een Europese defensieindustrie uitbouwen. 80 % van de contracten die de Europese landen voor militaire doeleinden afsluit, gaat naar bedrijven buiten Europa.

Uw zekerheid op geloof in eigen kunnen.

Europa moet zijn cruciale sectoren zekerheid geven. Onze afhankelijkheid van Russisch gas kwam ons twee jaar geleden duur te staan met gigantische prijsstijgingen tot gevolg. We mogen niet dezelfde fout maken met ons voedsel. Onze strategische autonomie is van levensbelang. Het is ook voor het klimaat zinloos om gewassen of vlees uit het buitenland in te voeren terwijl het daar minder efficiënt geteeld wordt, minder duurzaam is, waar de ecologische voetafdruk groter is en het respect voor dierenwelzijn onbestaande is. Het toekomstig landbouwbeleid moet zich hier op focussen en zo in de toekomst de Limburgse landbouwers ondersteunen.

Europa moet zijn Limburgse ondernemingen beschermen: nu spelen grote multinationals de Europese lidstaten tegen elkaar uit. Een race tot he bottom, waarbij de lidstaat met de meest soepele regelgeving wint. Een rechtvaardige minimumbelasting voor multinationals, een digitale taks op sociale mediabedrijven, kan alleen effectief op Europees niveau worden ingevoerd.