Jo Brouns studeerde criminologie en was van 2000 tot 2002 criminaliteitsanalist bij de stad Genk.

Bij de provincieraadsverkiezingen van 2006 werd hij verkozen als provincieraadslid voor de provincie Limburg. Hij was kabinetsmedewerker van verschillende CD&V-ministers: van 2007 tot 2008 bij Jo Vandeurzen, van 2008 tot 2009 bij Steven Vanackere en van 2009 tot 2019 opnieuw bij Jo Vandeurzen. Sinds 1 januari 2013 is hij gemeenteraadslid en burgemeester van Kinrooi.  Jo Brouns is sinds juni 2019 actief als Vlaams parlementslid.

Op 18 mei 2022 legde Jo Brouns de eed af als Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

Lees meer over het werk van Charis Kamoen

Een toekomst voor onze boeren.

CD&V benadrukt de cruciale rol van onze Vlaamse landbouwsector, die wereldwijd bekend staat als de meest duurzame. Het behouden van onze voedselproductie en erkenning voor boeren zijn prioriteiten. Minister Jo Brouns gaat in gesprek met boeren om hun stem te horen en oplossingen te vinden.

Onze Limburgse ploeg is bekend.

CD&V-Limburg stelt haar kieslijsten voor met 15 burgemeesters, 9 jongeren en 2 Tom Coxen. Lokale bestuurders vormen de kern van de lijsten. Opvallend zijn dubbele namen en jonge kandidaten. Genk levert de meeste afgevaardigden.