Een toekomst voor onze boeren.

CD&V benadrukt de cruciale rol van onze Vlaamse landbouwsector, die wereldwijd bekend staat als de meest duurzame. Het behouden van onze voedselproductie en erkenning voor boeren zijn prioriteiten. Minister Jo Brouns gaat in gesprek met boeren om hun stem te horen en oplossingen te vinden.

Onze Limburgse ploeg is bekend.

CD&V-Limburg stelt haar kieslijsten voor met 15 burgemeesters, 9 jongeren en 2 Tom Coxen. Lokale bestuurders vormen de kern van de lijsten. Opvallend zijn dubbele namen en jonge kandidaten. Genk levert de meeste afgevaardigden.